HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Thị Trường Nội Địa

 
   Ms. Hoa  

  +84 911 550 640 

 salettk1@tantuongkhang.vn

 

    Ms. Tươi  

+84 911 550 642

 salettk2@tantuongkhang.vn

 

  Ms. Phùng  

  +84 911550 645

 salettk5@tantuongkhang.vn

 

  Ms. Thư  

 +84 274 3653770 (Line 204)

 salettk7@tantuongkhang.vn

 

Mr. Thuận  

 +84 274 3653770 (Line 201)

 salettk4@tantuongkhang.vn

 

   

Thị Trường Xuất Khẩu

Ms. Cúc

+84 903 654 133

 asst.ceo@tantuongkhang.vn


 Ms. Mai

       +84 938 777 333

       sale1@tantuongkhang.vn